Litteratura

Book launch for A Childhood Under Seige by Linda Peek

Book launch for A Childhood Under Seige by Linda Peek

Miriam Friggieri, President of MCC NSW, introducing the book and author. Photo: Sandra Grech On Saturday 17 February, 2024, the Maltese Community Council of NSW, (MCC) hosted a book launch together with Ms Linda Peek, the author of A Childhood Under Seige, at their premises in Parramatta West. Author Linda Peek addressing the audience with the backdrop of the book's cover page. Photo: Frances Montesin There were a large number of people in attendance, and Linda Peek very quickly captured the attention of all those present with her gentle and expressive storytelling. As Linda explained her reasons for writing this…
Read More
Jitniedu żewġ volumi b’għażla mill-kitbiet ta’ Ġorġ Pisani

Jitniedu żewġ volumi b’għażla mill-kitbiet ta’ Ġorġ Pisani

Ftit jiem biss qabel il-ħamsa u għoxrin anniversarju mill-mewt ta’ disgħin tal-poeta u awtur magħruf Ġorġ Pisani, nhar is-Sibt 10 ta’ Frar, sett ta’ żewġ volumi b’għażla mill-kitbiet tiegħu tnieda fiċ-ċentru kulturali Il-Ħaġar. Delicon Books ħadu ħsieb jiġbru mija u tlietin artiklu li Pisani kien oriġinaljament kiteb għall-programm popolari li kellu fuq ir-radju dwar Għwdex. Uħud minn dawk preżenti. Ritratt: Charles Spiteri L-okkażjoni inbdiet minn Joseph Borg mill-amministrazzjoni tal-mużew li anki ta ħjiel tal-attivitajiet li jmiss. Joseph Camilleri imbagħad qara l-poeżija “Tiġi Għawdex?” li tat l-isem lill-kotba. Peress li kienu jiem il-Karnival, kien imiss lil Kav. Joe M Attard jaqra…
Read More
L-Għanja tat-Tifkira (it-tieni volum)

L-Għanja tat-Tifkira (it-tieni volum)

Dan huwa l-isem tat-tieni volum tal-ktieb tal-poeżiji li l-Kav Joe M Attard għadu kemm ħareġ dan l-aħħar, wara li għaxar snin ilu kien ippubblika l-ewwel volum. Bħal ta’ qablu, dan il-ktieb qed jiġbor fih għadd ta’poeżiji li, kif jindika l-isem, iridu jfakkru xi ġrajja fil-ħajja tal-Għawdxin. Il-qoxra ta' quddiem tal-ktieb F’Għawdex b’mod speċjali lil Joe M Attard ħafna jfittxuh biex jiktbilhom xi poeżija għal funeral, xi anniversarju tat-tieġ, xi magħmudija, xi Preċett, Griżma tal-Isqof, xi birthday, inkella xi ġrajja oħra fil-familja. Ma jonqsux ukoll xi poeżiji dwar xi okkażjoni speċjali li tkun ġrat f’Għawdex, xi kxif ta’ monument u ġrajjiet…
Read More
Forgione ta’ Foggia – L-Appostlu tal-Konfessjonarju

Forgione ta’ Foggia – L-Appostlu tal-Konfessjonarju

Naħseb mill-ewwel indunajtu għal min qed nirreferi; il-Kapuċċin Patri Piju tal-Pjagi! Dan huwa l-isem tal-ktieb li għadu kemm ippubblika s-saċerdot u għalliem l-Kan Dun Geoffrey George Attard mill-Belt Victoria dwar dan il-patri qaddis li kien ġej minn familja fqira, tant li missieru ħass il-ħtieġa li jemigra lejn l-Istati Uniti tal-Amerika biex seta’ jgħajjex lill-familja tiegħu. Kulħadd jaf li dan il-patri marradi kien ta’ spiss ikun ittantat mix-xitan u li kien irċieva l-Pjagi mingħand Gesù bħalma kien ġralu l-istess il-fqajjar ta’ Assisi San Franġisk. Il-ktieb jirrakkonta bosta episodji mill-ħajja ta’ dan ir-raħeb u kif il-fama qaddisa tiegħu malajr xterdet ‘l barra…
Read More
Mill-Bir ta’ Qalbi – antoloġija ta’ poeżiji ta’ Frank Zammit

Mill-Bir ta’ Qalbi – antoloġija ta’ poeżiji ta’ Frank Zammit

L-awtur u poeta Frank Zammit Dr George Boffa OAM jagħmel id-diskors ta' tnedija tal-pubblikazzjoni Fl-aħħar xahar tas-sena 2023, ġiet imnedija antoloġija ta’ poeżiji tal-awtur u poeta magħruf sew fid-dijaspora Maltija fl-Awstralja, Frank Zammit. Poeżiji ma fihiex xi tużżana jew tnejn tafux, imma xi erba’ mija mifruxa fuq kważi erba’ mitt paġna! Għalhekk kien hemm avveniment ħelu organizzat fiċ-ċentru Malti tal-punent ta’ Sydney, La Valette Social Centre nhar l-Erbgħa, 6 ta’ Diċembru 2023. Kienet serata mimlija daqs bajda, bil-programm jinkludi diversi taħdidiet u qari ta’ siltiet mill-antoloġija, kif ukoll interventi mużikali. Bernice Musù bid-daqq sabiħ tal-vjolin Godfrey Sultana u Antoinette Caruana…
Read More
Lura fis-snin – Rakkonti u Ġrajjiet mill-Istorja ta’ Pajjiżna – Vol I

Lura fis-snin – Rakkonti u Ġrajjiet mill-Istorja ta’ Pajjiżna – Vol I

Dan huwa ktieb li għadu kif ġie ppubblikat f’Malta mis-Sur Joe R. Scicluna fl-2023. Bħal ma hu miktub fil-faċċata, jinkludi rakkonti u ġrajjiet mill-istorja ta’ pajjiżna. L-awtur huwa riċerkatur tal-istorja, u f’dan l-ewwel volum jagħżel numru ta’ suġġetti partikolari u temi, kollha interessanti ferm, li nistqarr magħkom għandhom fatti u ġrajjiet li qatt ma kont iltqajt magħhom qabel. Il-lingwa Maltija hija l-ewwel waħda li tiġi ttrattata, bl-istorja ta’ minn fejn ġiet, l-ewwel pubblikazzjonijiet, teatru, poeżiji bil-Malti u għal emigrant, iċ-ċensura u dettalji interessanti bħal l-ewwel libell u l-ewwel ġurnal Malti stampat barra mill-pajjiż - il-Baħrija fl-Eġittu. Il-ktieb Lura fis-Snin ta'…
Read More
Looking Down the Valley – review of book by Fr Carmelo Sciberras

Looking Down the Valley – review of book by Fr Carmelo Sciberras

I find it very pleasing to see books written by Maltese Australians, who decide to record their memories, both for their relatives and for posterity. This recording of memories enhances our knowledge of the Maltese settlement story. Fr Carmelo Sciberras has recently written his autobiography, published in hard cover as a beautifully illustrated book. It tells of his journey to Sydney in 1956 as a young teenager, detailing his experiences, both in Malta prior to migrating with his family, and his studies for the priesthood in Sydney. It flows on to numerous ministries as a curate, a parish priest, a…
Read More
Il-Professur Gużè Aquilina mfakkar fil-Munxar

Il-Professur Gużè Aquilina mfakkar fil-Munxar

Ritratt: Arkivji Nazzjonali ta' Malta via Wikipedia Nhar il-Gimgħa fil-għaxija, 20 ta’ Ottubru 2023, l-Akkademja tal-Malti fakkret lill-Professur Ġużè Aquilina fl-okkażjoni tal-25 sena minn mewtu. Kienu l-Poeta Charles Bezzina u l-Kav Joe M. Attard li ħadu din l-inizjattiva meta raw li wara li għadda ċertu żmien minn dan l-anniversarju u ħadd f’Għawdex ma tħarrek biex ifakkar lil dan l-istudjuż Għawdxi, iddeċidew li jtellgħu serata ta’ tifkira bl-appoġġ sħiħ tal-Akkademja tal-Malti. Matul is-serata inqraw diversi siltiet minn xogħlijiet tal-Profs Aquilina li kiteb drammi, poeżija, lingwistika, rumanzi, essays, kritika letterarja, eċċ. Stampa: Malta Online Bookshop Kienu diversi l-qarrejja Għawdxin li ħadu sehem…
Read More
Charles Flores, with a collection of poems in English spanning over five decades

Charles Flores, with a collection of poems in English spanning over five decades

Bilingualism has always proved to be a significant tool for the Maltese to communicate with the rest of the world, as evident across the pages of history and its abundance of foreign rulers. “Time...and Time Again” (Horizons, ISBN: 978-9918-20-245-4) Mustering two or more languages, the Maltese family could seek to strike a more or less adequate living under differing circumstances while, at the same time, absorbing whatever they could from other cultures that, for centuries, prevailed on the archipelago. The small world of Maltese literature and creativity was also a beneficiary. Many Maltese classic writers and poets sought to break…
Read More
We published the first Maltese novel in China

We published the first Maltese novel in China

In early 2019, I received an email from a person with an unfamiliar name. The sender was the Executive Chairman of the Malta National Book Council, Mark Camilleri. He wrote that he wished to find a collaborating partner in China who could help drive forward literary exchanges between Malta and China. Malta? I looked up where Malta was on the map. A tiny European country consisting of an archipelago south of Italy in the Mediterranean Sea. When I wrote back to him, I jokingly asked him if he was related to the famous Italian writer Andrea Camilleri. I had read…
Read More