LITTERATURA

 • Book launch for A Childhood Under Seige by Linda Peek
  On Saturday 17 February, 2024, the Maltese Community Council of NSW, (MCC) hosted a book launch together with Ms Linda Peek, the author of A Childhood Under Seige, at their premises in Parramatta West. There were a large number of people in attendance, and Linda Peek very quickly captured the attention of all those present […]
 • Jitniedu żewġ volumi b’għażla mill-kitbiet ta’ Ġorġ Pisani
  Ftit jiem biss qabel il-ħamsa u għoxrin anniversarju mill-mewt ta’ disgħin tal-poeta u awtur magħruf Ġorġ Pisani, nhar is-Sibt 10 ta’ Frar, sett ta’ żewġ volumi b’għażla mill-kitbiet tiegħu tnieda fiċ-ċentru kulturali Il-Ħaġar. Delicon Books ħadu ħsieb jiġbru mija u tlietin artiklu li Pisani kien oriġinaljament kiteb għall-programm popolari li kellu fuq ir-radju dwar Għwdex. […]
 • L-Għanja tat-Tifkira (it-tieni volum)
  Dan huwa l-isem tat-tieni volum tal-ktieb tal-poeżiji li l-Kav Joe M Attard għadu kemm ħareġ dan l-aħħar, wara li għaxar snin ilu kien ippubblika l-ewwel volum. Bħal ta’ qablu, dan il-ktieb qed jiġbor fih għadd ta’poeżiji li, kif jindika l-isem, iridu jfakkru xi ġrajja fil-ħajja tal-Għawdxin. F’Għawdex b’mod speċjali lil Joe M Attard ħafna jfittxuh […]
 • Forgione ta’ Foggia – L-Appostlu tal-Konfessjonarju
  Naħseb mill-ewwel indunajtu għal min qed nirreferi; il-Kapuċċin Patri Piju tal-Pjagi! Dan huwa l-isem tal-ktieb li għadu kemm ippubblika s-saċerdot u għalliem l-Kan Dun Geoffrey George Attard mill-Belt Victoria dwar dan il-patri qaddis li kien ġej minn familja fqira, tant li missieru ħass il-ħtieġa li jemigra lejn l-Istati Uniti tal-Amerika biex seta’ jgħajjex lill-familja tiegħu. […]
 • Mill-Bir ta’ Qalbi – antoloġija ta’ poeżiji ta’ Frank Zammit
  Fl-aħħar xahar tas-sena 2023, ġiet imnedija antoloġija ta’ poeżiji tal-awtur u poeta magħruf sew fid-dijaspora Maltija fl-Awstralja, Frank Zammit. Poeżiji ma fihiex xi tużżana jew tnejn tafux, imma xi erba’ mija mifruxa fuq kważi erba’ mitt paġna! Għalhekk kien hemm avveniment ħelu organizzat fiċ-ċentru Malti tal-punent ta’ Sydney, La Valette Social Centre nhar l-Erbgħa, 6 […]
 • Lura fis-snin – Rakkonti u Ġrajjiet mill-Istorja ta’ Pajjiżna – Vol I
  Dan huwa ktieb li għadu kif ġie ppubblikat f’Malta mis-Sur Joe R. Scicluna fl-2023. Bħal ma hu miktub fil-faċċata, jinkludi rakkonti u ġrajjiet mill-istorja ta’ pajjiżna. L-awtur huwa riċerkatur tal-istorja, u f’dan l-ewwel volum jagħżel numru ta’ suġġetti partikolari u temi, kollha interessanti ferm, li nistqarr magħkom għandhom fatti u ġrajjiet li qatt ma kont […]
 • Looking Down the Valley – review of book by Fr Carmelo Sciberras
  I find it very pleasing to see books written by Maltese Australians, who decide to record their memories, both for their relatives and for posterity. This recording of memories enhances our knowledge of the Maltese settlement story. Fr Carmelo Sciberras has recently written his autobiography, published in hard cover as a beautifully illustrated book. It […]
 • Il-Professur Gużè Aquilina mfakkar fil-Munxar
  Nhar il-Gimgħa fil-għaxija, 20 ta’ Ottubru 2023, l-Akkademja tal-Malti fakkret lill-Professur Ġużè Aquilina fl-okkażjoni tal-25 sena minn mewtu. Kienu l-Poeta Charles Bezzina u l-Kav Joe M. Attard li ħadu din l-inizjattiva meta raw li wara li għadda ċertu żmien minn dan l-anniversarju u ħadd f’Għawdex ma tħarrek biex ifakkar lil dan l-istudjuż Għawdxi, iddeċidew li […]
 • Charles Flores, with a collection of poems in English spanning over five decades
  Bilingualism has always proved to be a significant tool for the Maltese to communicate with the rest of the world, as evident across the pages of history and its abundance of foreign rulers. Mustering two or more languages, the Maltese family could seek to strike a more or less adequate living under differing circumstances while, […]
 • We published the first Maltese novel in China
  In early 2019, I received an email from a person with an unfamiliar name. The sender was the Executive Chairman of the Malta National Book Council, Mark Camilleri. He wrote that he wished to find a collaborating partner in China who could help drive forward literary exchanges between Malta and China. Malta? I looked up […]