RELIĠJOŻITÀ

 • Attivitajiet reliġjużi f’Għajnsielem
  Fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani f’Għajnsielem, nhar it-Tnejn 19 ta’ Frar filgħaxija, sar il-Bible Sharing. Patri Gwardjan Marcello Ghirlando qasam flimkien mal-komunita’ preżenti l-Vanġelu tal-Ħadd li ġej, 25 ta’ Frar 2024. U bħalma sar fi żmien l-Avvent, anke matul dan iż-żmien tar-Randan, min-nhar it-Tnejn ukoll bdiet tingħad flimkien mal-ġemgħa ta’ insara preżenti il-Via Sagra u t-Talba ta’ […]
 • Il-Knisja Kattolika Tagħti Bidu Għar-Randan Imqaddes
  Nhar l-Erbgħa, 14 ta’ Frar 2024, l-Knisja Kattolika tat bidu għar-Randan Imqaddes, b’ċelebrazzjonijiet ta’ quddies, it-tberik u t-tqegħid tal-irmied fil-knejjes kollha tad-djoċesi t’Għawdex. 40 jum ta’ talb u penitenza bi tħejjija għaċ-ċelebrazzjoni tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien mill-mewt ta’ Sidna Ġesu’ Kristu. Bħalma sar fl-Avvent, anki għal matul iż-żmien qaddis tar-Randan, il-Knisja f’Għawdex qed toffri l-ktieb […]
 • Vetrina ta’ oġġetti tal-Papiet
  Antoine Vassallo, ċermen tal-Fondazzjoni Belt Victoria li tmexxi dan iċ-ċentru kulturali, qalilna li qegħdin jippjanaw vetrina kbira biex turi fiha d-diversi oġġetti konnessi mal-Papiet. Per eżempju, ta’ Benedittu ukoll għandhom l-aħħar kallotta qabel irriżenja, akkwistata minn Mons Alfred Xuereb ukoll. Il-Kardinal Grech, dak iż-żmien Isqof t’Għawdex, offra fil-ftuħ tal-Mużew ittra ta’ ringrazzjament mingħandu fl-okkażjoni taż-żjara […]
 • Attivitajiet reliġjużi f’Għajnsielem
  Il-Ħadd 7 ta’ Jannar 2024, wara il-quddiesa tal-Familja fil-Knisja parrokkjali ta’ Għajnsielem, fl-okkażjoni tal-festa tal-Epifanija sar il-bews tax-xbieha ta’ Ġesù Bambin. Sar ukoll it-tberik ta’ kuruni li t-tfal stess kienu ħadmu l-ġurnata ta’ qabel waqt it-tieni sessjoni ta’ Għajnsielem Kidz imtella’ mill-Grupp Sinfonia del Sole fi ħdan l-Għaqda Armar Għajnsielem. L-Arċipriet Can. Frankie Bajada stieden […]
 • Esibizzjoni ‘Bambini’ ġewwa il-Każin tas-Soċjetà Filarmonika La Stella
  Matul dawn il-jiem ta’ festi, l-Għaqda Armar San Ġorġ Martri qed ittella’ esebizzjoni interessanti ta’ kollezzjoni ta’ Bambini u pasturi. Ħafna minn dawn il-Bambini u pasturi huma xogħol antik lokali fix-xemgħa jew fit-tafal. Insibu ukoll Bambini oħra tradizzjonali ta’ pajjiżi oħra, fosthom hemm Bambini li nġabu mil-Peru, Praga u Spanja. Numru ta’ artisti rinomati qed jesebixxu […]
 • Wirjiet fl-Istitut Dar Ta’ San Ġużepp u fis-sala parrokkjali ta’ Għajnsielem
  Għimmanu-El, Għaqda Presepisti Għajnsielem Għawdex, bħalissa qed torganiżża żewġ wirjiet. Waħda tinsab fl-Istitut Dar ta’ San Ġużepp u l-oħra fis-sala li qiegħda taħt il-knisja parrokkjali ta’ Għajnsielem, maġenb fejn hemm l-istazzjon ta’ Radju Lauretana. L-ewwel wirja li tinsab fl-Istitut hija l-istess wirja li sena ilu kienet f’Bergamo l-Italja bl-isem ta’ Il-Presepju Malti, Arti, Fidi u […]
 • Il-Miraklu ta’ Greccio fl-Italja – pittura ġdida
  Din is-sena qed jiġi mfakkar it-tmien mitt sena mill-ewwel presepju imwaqqaf minn San Franġisk t’Assisi fi Greccio, l-Italja. Għal din l-okkażżjoni speċjali, l-artist Paul Cassar, mir-Rabat Għawdex, ħejja kwadru maħdum biż-żejt, ta’ daqs 90 b’70 cm, li juri l-miraklu li seħħ fil-lejl tal-Milied, f’idejn il-qaddis t’Assisi.  Il-qaddis jidher liebes ta’ djaknu fuq l-abiti karatteristiċi tiegħu.  […]
 • Ninu Ninu u l-Qagħqiet
  Din kienet attività organizzata fil-Mitħna tax-Xewkija, is-Sibt, 16 ta’ Diċembru 2023. Membri minn Tal-Fuklar Folk Group daqqew strumenti folkloristici Maltin u kantaw Għanjiet tal-Milied. Michel Refalo daqq il-kitarra u kanta, George Refalo bit-tamburell u Amea-Jo, tifla ta’ 8 snin, kienet tkanta wkoll. L-Għanjiet tal-Milied li tkantaw kienu Ninni La Tibkix Iżjed, Ninu Ninu tal-Milied, Libsa […]
 • Is-Siġra tal-Milied f’Għajnsielem
  Kif kien mistenni, il-Ħadd li għadda,10 ta’ Diċembru 2023, ġiet inawgurata s-sigra unika tal-Milied, fil-Pjazza tal-Knisja tal-Madonna ta’ Loretu, f’Għajnsielem. L-inawgurazzjoni saret mill-Ministru għal Għawdex, Clint Camilleri, li flimkien mas-Sindku tal-Lokalita’ Kevin Cauchi u l-moħħ wara dan il-proġett Franco Ciangura għamlu kelmtejn tal-okkażjoni. It-tberik tas-sigra sar mill-Arċipriet tal-Parroċċa, il-Kanonku Frankie Bajada. Meta tkellimna mas-Sur Ciangura […]
 • Christmas display by Maltese in England
  Readers in Australia would be familiar with the displays set up by many Maltese migrants who, come Christmas time, decorate their house inside and out with many passing by to view in the balmy weather of the southern hemisphere’s summer. But a family in the UK has been also doing just that for over a […]
 • Il-preparamenti għall-Milied f’Għajnsielem fl-aqwa tagħhom
  Bħal kull sena l-Events Team Għajnsielem jagħmel minn kollox biex jagħmel xi attrazzjoni ġdida għal dan iż-żmien sabiħ tal-Milied. Events Team Ghajnsielem huwa magħmul minn diversi voluntiera u diversi għaqdiet li hemm fir-raħal bl-għan tagħhom li jarmaw u jieħdu ħsieb attivitajiet bħal Bethlehem f’Għajnsielem u s-Siġra tal-Milied – unika, magħmula mill-flixken, il-brazzi u l-linef. Din […]