CULTURE

 • Unknown Prescription: esebizzjoni ta’ tliet artisti fil-mużew Il-Ħaġar
  Tliet artisti qegħdin juru xogħolijiet tagħhom f’esibizzjoni kollettiva fil-mużew Il-Ħaġar. Unknown Prescription, b’Austin Camilleri bħala kuratur, tibqa’ miftuħa sal-14 t’April 2024 u se jkollha xi attivitajiet jakkumpanjawha. Il-katalgu ħareġ fis-17 ta’ Frar 2024 bħala numru 28 fis-sensiela GEMS. Mario Abela, li jgħallem fl-Istitut għall-Arti Kreattiva tal-MCAST, għandu sfond fl-arti u l-istorja, kif ukoll l-arti diġitali. Irċieva […]
 • Attivitajiet reliġjużi f’Għajnsielem
  Fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani f’Għajnsielem, nhar it-Tnejn 19 ta’ Frar filgħaxija, sar il-Bible Sharing. Patri Gwardjan Marcello Ghirlando qasam flimkien mal-komunita’ preżenti l-Vanġelu tal-Ħadd li ġej, 25 ta’ Frar 2024. U bħalma sar fi żmien l-Avvent, anke matul dan iż-żmien tar-Randan, min-nhar it-Tnejn ukoll bdiet tingħad flimkien mal-ġemgħa ta’ insara preżenti il-Via Sagra u t-Talba ta’ […]
 • Book launch for A Childhood Under Seige by Linda Peek
  On Saturday 17 February, 2024, the Maltese Community Council of NSW, (MCC) hosted a book launch together with Ms Linda Peek, the author of A Childhood Under Seige, at their premises in Parramatta West. There were a large number of people in attendance, and Linda Peek very quickly captured the attention of all those present […]
 • Il-Knisja Kattolika Tagħti Bidu Għar-Randan Imqaddes
  Nhar l-Erbgħa, 14 ta’ Frar 2024, l-Knisja Kattolika tat bidu għar-Randan Imqaddes, b’ċelebrazzjonijiet ta’ quddies, it-tberik u t-tqegħid tal-irmied fil-knejjes kollha tad-djoċesi t’Għawdex. 40 jum ta’ talb u penitenza bi tħejjija għaċ-ċelebrazzjoni tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien mill-mewt ta’ Sidna Ġesu’ Kristu. Bħalma sar fl-Avvent, anki għal matul iż-żmien qaddis tar-Randan, il-Knisja f’Għawdex qed toffri l-ktieb […]
 • Jitniedu żewġ volumi b’għażla mill-kitbiet ta’ Ġorġ Pisani
  Ftit jiem biss qabel il-ħamsa u għoxrin anniversarju mill-mewt ta’ disgħin tal-poeta u awtur magħruf Ġorġ Pisani, nhar is-Sibt 10 ta’ Frar, sett ta’ żewġ volumi b’għażla mill-kitbiet tiegħu tnieda fiċ-ċentru kulturali Il-Ħaġar. Delicon Books ħadu ħsieb jiġbru mija u tlietin artiklu li Pisani kien oriġinaljament kiteb għall-programm popolari li kellu fuq ir-radju dwar Għwdex. […]
 • L-Imħobża ♡
  For me, food is a love language. Food is love. Food is a very powerful way of creating a connection and expressing love. There is nothing more that brings me joy than seeing my loved ones enjoying a meal I’ve prepared with so much love. Food is a recipe for long-lasting love. Love, love, love… […]
 • L-Għanja tat-Tifkira (it-tieni volum)
  Dan huwa l-isem tat-tieni volum tal-ktieb tal-poeżiji li l-Kav Joe M Attard għadu kemm ħareġ dan l-aħħar, wara li għaxar snin ilu kien ippubblika l-ewwel volum. Bħal ta’ qablu, dan il-ktieb qed jiġbor fih għadd ta’poeżiji li, kif jindika l-isem, iridu jfakkru xi ġrajja fil-ħajja tal-Għawdxin. F’Għawdex b’mod speċjali lil Joe M Attard ħafna jfittxuh […]
 • Wirja ta’ Arti Sagra minn Paolo Camilleri Cauchi
  It-tielet edizzjoni tal-Gozo Arts Weekend, li saret mis-26 sat-28 ta’ Jannar 2024, kienet tinkludi xogħlijiet ta’ Paolo Camilleri Cauchi, artist mir-Rabat Għawdex. Ix-xogħlijiet tiegħu jinsabu f’diversi knejjes, fosthom fil-knisja parrokkjali tal-Fontana, fil-knisja ta’ Sant’Antnin ta’ Padova f’Għajnsielem, fil-Bażilika tal-Għarb, fis-santwarju tal-Immakulata Kunċizzjoni fil-Qala, fil-knisja parrokkjali ta’ San Lawrenz, fil-Katidral u fil-knisja ta’ San Franġisk fir-Rabat […]
 • Forgione ta’ Foggia – L-Appostlu tal-Konfessjonarju
  Naħseb mill-ewwel indunajtu għal min qed nirreferi; il-Kapuċċin Patri Piju tal-Pjagi! Dan huwa l-isem tal-ktieb li għadu kemm ippubblika s-saċerdot u għalliem l-Kan Dun Geoffrey George Attard mill-Belt Victoria dwar dan il-patri qaddis li kien ġej minn familja fqira, tant li missieru ħass il-ħtieġa li jemigra lejn l-Istati Uniti tal-Amerika biex seta’ jgħajjex lill-familja tiegħu. […]
 • Maltese High Commissioner to Australia visits Din L-Art Ħelwa project
  H.E. the Maltese High Commissioner to Australia Mario Farrugia Borg used his current trip to Malta to schedule a visit to the ongoing Din l-Art Helwa project to restore the Australian Bungalow. This century-old structure was sent to various Commonwealth countries to help familiarise emigrants with the way of life in Australia – as well […]